Veiligheid

//Veiligheid

Werk maken van een effectief voetgangersbeleid

De laatste maanden is Leuven in de ban van het verkeerscirculatieplan en van de (i)mobiliteit in het algemeen.  Er wordt aandacht besteed aan diverse verkeersmodi, maar naar de voetganger die zo belangrijk is binnen het stedelijk (verkeers)weefsel wordt nauwelijks omgekeken. Vooral ouderen voelen zich in de verkeersluwe zones als paria’s wegspringend voor de zoveelste fiets [...]

By | 21 december 2016|

In Leuven brandt de lamp…of toch niet?

Een globaal Leuvens lichtplan voor historische gebouwen en markante straten, pleinen, locaties… GEEN GROOT LICHT! Onlangs maakte het stadsbestuur bekend dat het verder zal investeren in een energiezuinige straat- en monumentenverlichting. Dat men duurzaamheid nastreeft en de energiefactuur naar beneden wil halen via dimbare LED-verlichting is positief, maar het luik "slim verlichten" kwam onvoldoende aan bod. Nieuwe [...]

By | 29 februari 2016|

Over peukenpalen en intelligente vuilnisbakken

Het  werk van de dienst stadsreiniging  verdient  respect. Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat het ijveren voor een reine stad steeds moeilijker wordt. Het aantal bewoners, studenten en bezoekers neemt toe! Vooral tijdens zomerse dagen lijkt ons de capaciteit van bijvoorbeeld  de openbare vuilnisbakjes onvoldoende. Dit heeft  zeker  iets te maken met  het aanbieden [...]

By | 8 november 2015|

Gemeenteraad 26/01/2015 Agendapunt: Advies Privacycommissie gevraagd voor publiek toegankelijke thermografische kaart

Stad Leuven is van plan om de de thermografische kaart van Leuven binnenkort online te zetten. Open Vld heeft vragen bij over de privacy en vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om vooraf advies te vragen aan de privacycommissie. Zo kunnen eventuele problemen vermeden worden De gemeenteraad, Overwegende de mededeling op de commissie [...]

By | 22 januari 2015|

Buurtoverleg Tiensestraat

Brief gericht aan de: Schepen Studentenzaken Vice-rector Studentenbeleid Studenteninspecteur betreft: Buurtoverleg Tiensestraat, vandaag (woensdag 18/09) om 20 uur in de raadskelders. Het is  een jaarlijkse traditie  dat wij bij de start van het  academiejaar een uitnodiging  ontvangen om deel te nemen aan een buurtoverleg (Tiensestraat). Als Leuvenaar en vooral als  bewoner van de buurt hoop ik [...]

By | 22 september 2013|

Open Vld Leuven wil dat wijkcommissariaat Grote Markt terug open is tijdens de nacht.

De beperkte openingsuren van het wijkcommissariaat van de Leuvense politie op de Grote Markt te Leuven kunnen al enige tijd op grote ergernis rekenen van de handel, de horeca, de burger en menig toerist. Ondanks de centrale ligging vlakbij de Tiensestraat met een groot aantal fakbars, de Oude Markt en de meeste winkelstraten kan je [...]

By | 23 mei 2013|

Dringend nood aan actieplan sterilisatie zwerfkatten

De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid ijvert al jaren voor de sterilisatie van katten om het aantal asielkatten en gevallen van euthanasie te beperken. Dankzij het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van katten wordt de sterilisatie stapsgewijs verplicht voor alle katten. De ministerraad keurde in 2012 op voorstel van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, belast [...]

By | 26 april 2013|