Sociale zaken

//Sociale zaken

Student & Senior

Leuven is een  jeugdige stad. Maar  wij zijn ook een plek met ouderen die respect en aandacht verdienen. Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, zonder in een sukkelstraatje en/of de eenzaamheid terecht te komen. Wij moeten nog meer focussen op thuiszorg en werk maken van een actieplan om eenzaamheid te [...]

By | 3 februari 2018|

Zorgbedrijf Leuven: “onwettelijk, miljoenen euros meerkost, maar van een beter sociaal beleid … geen spoor “

Stad en OCMW hebben in juni met de karwats een Zorgbedrijf willen oprichten dat van start moet gaan op 1 januari 2016. Vandaag blijkt dat er enorme problemen zijn met deze geforceerde operatie. Zelfs in die mate dat intern bezwaar werd aangetekend bij de hogere overheid tegen de beslissing tot oprichting van een zorgbedrijf. Deze beslissing [...]

By | 31 augustus 2015|

Klimaatvriendelijk beleid en respect voor privacy kunnen ook hand in hand gaan

Verleden jaar heeft het stadsbestuur een warmtescan van de woningen in Leuven laten doen. Inwoners kregen tijdens een aantal informatiedagen de kans om de foto van hun woning te gaan bekijken en tegelijkertijd advies in te winnen over de wijze waarop zij hun woning energiezuiniger konden maken.  Na deze actiedagen konden zij na afspraak de [...]

By | 25 januari 2015|

Gemeenteraad 26/01/2015 Agendapunt: Advies Privacycommissie gevraagd voor publiek toegankelijke thermografische kaart

Stad Leuven is van plan om de de thermografische kaart van Leuven binnenkort online te zetten. Open Vld heeft vragen bij over de privacy en vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om vooraf advies te vragen aan de privacycommissie. Zo kunnen eventuele problemen vermeden worden De gemeenteraad, Overwegende de mededeling op de commissie [...]

By | 22 januari 2015|

Toegankelijkheid, een basisrecht voor iedereen

Onlangs ontving onze redactie een berichtje  van een eminent lid van onze vereniging. “Op een zonnige dag in juli stap ik een taverne binnen. De loopstrook naar de laatste vrije tafel heeft een nogal hoog niveauverschil, de tegelvloer oogt donker en er is niets aangeduid. Met als gevolg een valpartij en maanden van pijn!” Het [...]

By | 22 november 2014|

Casa Cura

Verdrijf de eenzaamheid, neem eens een student in huis! Leuven is de ideale stad om twee sociaal maatschappelijke problemen tegelijk op te lossen. Door een ‘serieuze’ student tegen een lage maandelijkse vergoeding een kamer te laten betrekken bij een oudere, die kampt met gevoelens van eenzaamheid,  leveren we een bijdrage aan het oplossen van het kamertekort [...]

By | 15 augustus 2014|