Mobiliteit

//Mobiliteit

Open Vld vordert publiek debat over het Circulatieplan

Het Circulatieplan blijft controverse opwekken door verschillende interpretaties inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad. En steevast wordt een ernstig, open en publiek debat hierover door het College weggewuifd ( cfr de recente vraag van Raadslid Ponsaerts en vele andere om  nu eens eindelijk een fatsoenlijke evaluatie te maken ) Recent nog werd  door het Vestencomité indrukwekkende [...]

By | 18 april 2018|

Geen politiek gespin maar klaarheid

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en zich permanent de vraag moet stellen of het sop de kool wel waard is. [...]

By | 26 maart 2018|

Vrij parkeren als compensatie voor onbereikbare garage tijdens wegenwerken

Straat-, wegen- of andere infrastructuurwerken in een stedelijke omgeving hebben vaak voor gevolg dat inwoners voor een bepaalde tijd geen toegang hebben tot hun garage of garagebox.  De betrokken inwoner moet dan maar, tegen geldende tarieven, elders in de straat parkeren. Niettemin moet de betrokken inwoner wel gelijktijdig ook betalen voor zijn garage die hij [...]

By | 22 februari 2018|

De stad verbloemt het probleem van het De Somerplein

Vandaag een persbericht van de Stad Leuven gelezen: “De stad Leuven gaat het Rector De Somerplein, één van de meest centrale pleinen in de stad, vergroenen. “Voor veel Leuvenaars was het vernieuwde plein niet groen genoeg. En ze hadden gelijk”, zeggen schepenen Dirk Robbeets en Myriam Fannes. “Daarom gaan we het plein nu grondig vergroenen, [...]

By | 15 november 2017|

Overschot Leuvense begroting alles te maken met NIET uitvoeren eigen investeringen

De resultaten van de begroting 2016 werden grosso modo voorgesteld tijdens de vorige commissie financiën. Wat daar vooral bij opviel is dat voor het zoveelste jaar op rij de investeringsbudgetten in grote mate niet werden uitgevoerd. Het betreft letterlijk tientallen miljoenen euros aan werken die van jaar op jaar  worden ingeschreven maar gewoon niet worden uitgevoerd. Vooral [...]

By | 14 juli 2017|

Europa wil gratis WiFi in 8000 gemeenten tegen 2020, Leuven blijkbaar niet

De Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de financiering van gratis openbare wifihotspots in zes- tot achtduizend gemeenten in heel de Europese Unie. De drie instellingen willen daarvoor 120 miljoen euro vrijmaken. ( Belga ) Bedoeling is om in 6.000 tot 8.000 gemeenten in de Europese [...]

By | 30 mei 2017|

Werk maken van een effectief voetgangersbeleid

De laatste maanden is Leuven in de ban van het verkeerscirculatieplan en van de (i)mobiliteit in het algemeen.  Er wordt aandacht besteed aan diverse verkeersmodi, maar naar de voetganger die zo belangrijk is binnen het stedelijk (verkeers)weefsel wordt nauwelijks omgekeken. Vooral ouderen voelen zich in de verkeersluwe zones als paria’s wegspringend voor de zoveelste fiets [...]

By | 21 december 2016|

Open Vld Leuven: Toegang tot Brussel moet blijven.

Het Brussels gewest wil reeds in 2017 de toegang tot de hoofdstad beperken door het aantal rijstroken van 6 terug te brengen tot 4. Zowel Voka als Touring bestempelen dit plan als onrealistisch. Vooral omdat er geen enkel valabel alternatief is of wordt voorzien. Er worden langere ochtendfiles verwacht waardoor de economische en ecologische kost [...]

By | 20 november 2016|

Gebrekkige communicatie over parkeren na het nieuwe circulatieplan Leuven

Open Vld ontvangt steeds meer klachten van bewoners uit niet-autoluwe straten dat ze niet meer kunnen parkeren, zelfs overdag niet. Door de invoering van het circulatieplan mag er in autoluwe straten niet meer geparkeerd worden en zoeken bezoekers alternatieven. De stad heeft bovendien ook nog een pak parkeerplaatsen geschrapt. Hetzelfde fenomeen doet zich ook voor [...]

By | 15 november 2016|

Kunst en water in de publieke ruimte

De laatste tijd is er heel wat commotie rond de voorlopige inrichting van een viertal pleinen (Damiaan, Hogeschool, Smolders, Herbert Hoover), naar aanleiding van de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Er worden terechte vragen gesteld over de kostprijs van deze tijdelijke ingrepen en welke culturele en (al of niet georkestreerde) participatieve meerwaarde zij creëren. Enige [...]

By | 25 oktober 2016|