Goed bestuur

//Goed bestuur

toegestane afwijkingen bouwvoorschriften voor bouwpromotoren enkel nog in functie van betaalbaar wonen

Wie niet bebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet, moet  een heffing betalen op die door de overheid ge­creëerde meerwaarde, zogenaamde planbaten. Een gelijkaardige heffing op de meerwaarde die ontstaat door de versoepeling van bouwvoorschriften – binnen een bepaalde gebiedsaanduiding zoals wonen of bedrijvigheid – [...]

By | 24 april 2018|

geen rem op de uitgavendrift van deze coalitie

Gisteren werd door Belfius de vergelijkende studie voorgesteld die Leuven vergelijkt met de andere centrumsteden. Opmerkelijke cijfers vallen meteen op: Leuven is een rijke stad en int via personenbelastingen en onroerende voorheffing automatisch  16,5 miljoen € meer dan de andere centrumsteden Met haar eigen retributies en belastingen int Leuven nog eens 9,5 miljoen € meer dan [...]

By | 20 april 2018|

Geen politiek gespin maar klaarheid

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en zich permanent de vraag moet stellen of het sop de kool wel waard is. [...]

By | 26 maart 2018|

geen publieke middelen voor promotie zittende meerderheid

Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger  te informeren over de activiteiten van het Stadsbestuur. En misbruiken in verkiezingstijd te voorkomen. “zonder daarom afbreuk te doen aan een aantal initiatieven zien we een markante versnelling in de aankondigings- en activiteitendrang van het [...]

By | 23 maart 2018|

Leuven digitaler, brengt de stad dichter bij de burger

We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden en we mogen soms als stad ook niet te trots zijn om te leren van anderen. Onlangs was ik in Kortrijk en het eerste wat  mij opviel, als je het station verlaat, is een publiciteitsbord  met de vermelding ‘Duizend vragen, één adres’ en met tevens een verwijzing [...]

By | 26 februari 2018|

Leuven moet als eerste Stad “Stedelijke Social Impact Obligaties ( SIO ) “invoeren

Deze week werd in Commissie in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van sociale impact obligaties ( SIO ) eenparig goedgekeurd. SIO's zijn een vorm van Alternatieve Financiering voor het bereiken van sociale en maatschappelijke doelstellingen die vandaag niet of nauwelijks aangepakt kunnen worden. Onder meer bij gebrek aan financiering. Dit voorstel [...]

By | 23 februari 2018|

Leuven dient meer hondenloopweides te voorzien

het is gekend dat gemiddeld 1 op 4 vlaamse gezinnen een huisdier heeft. In Leuven gaat dit over vele duizenden huisdieren. Het is dan ook normaal dat een modern bestuur hier gedegen rekening mee houdt Recent kwam er bij ons de vraag terecht voor een hondenloopzone in Wilsele. Deze was beloofd maar de aanleg van [...]

By | 29 januari 2018|

Stad moet nu eens eindelijk een masterpan maken voor buurtparkjes en pleintjes

Er is heel wat te doen over het parkje aan de Albert-Woutersstraat in Wilsele dat sedert lang in gebruik is door buurtbewoners. En onderhouden wordt door de stad. Dit werd reeds een hele tijd geleden aangekaart. Een bouwaanvraag op deze grond heeft , zeer terecht en begrijpelijk , heel wat losgemaakt in de buurt. En [...]

By | 26 januari 2018|

Hernieuwbare energie: windmolens in Leuven

Open Vld wil dat de stad nu eindelijk concreet een aanzet geeft voor windmolens in Leuven en dit door de mogelijke locaties aan te duiden op het Ruimtelijk Structuurplan dit in overleg met het Kabinet Energie Tommelein.   er zijn zeker goede precedenten te vinden zoals de tien windmolens aan de E314 in Halen of de onlangs [...]

By | 23 augustus 2017|

Overschot Leuvense begroting alles te maken met NIET uitvoeren eigen investeringen

De resultaten van de begroting 2016 werden grosso modo voorgesteld tijdens de vorige commissie financiën. Wat daar vooral bij opviel is dat voor het zoveelste jaar op rij de investeringsbudgetten in grote mate niet werden uitgevoerd. Het betreft letterlijk tientallen miljoenen euros aan werken die van jaar op jaar  worden ingeschreven maar gewoon niet worden uitgevoerd. Vooral [...]

By | 14 juli 2017|