Financien

//Financien

Zorgbedrijf Leuven: “onwettelijk, miljoenen euros meerkost, maar van een beter sociaal beleid … geen spoor “

Stad en OCMW hebben in juni met de karwats een Zorgbedrijf willen oprichten dat van start moet gaan op 1 januari 2016. Vandaag blijkt dat er enorme problemen zijn met deze geforceerde operatie. Zelfs in die mate dat intern bezwaar werd aangetekend bij de hogere overheid tegen de beslissing tot oprichting van een zorgbedrijf. Deze beslissing [...]

By | 31 augustus 2015|

Gemeenteraad 26/01/2015 Agendapunt: Screening verzekeringsdekking- en contracten stad en OCMW Leuven

Open Vld Leuven heeft in de Raad van Bestuur van de VZW Brabanthal vastgesteld dat het gebouw in sommige gevallen niet verzekerd is, waardoor de stad, en dus de Leuvense burger,  voor de volledige kosten zou moeten opdraaien. Daarom vraagt Open Vld om de nodige aanpassingen te doen en ondertussen ook alle verzekeringen van zowel [...]

By | 25 januari 2015|

Commissie Sport, Handel en Landbouw 21/05/2015: Vragen bij aanpassing bestaand reglement op leegstand winkelpanden

De commissie besprak het aangepaste reglement op de leegstand van winkelpanden. Hieruit werd duidelijk dat de winkelpanden onder de 5 are niet aanzien worden als bedrijfspanden maar als ‘woningen’ die geregeld worden via het grond- en pandendecreet van de Vlaamse overheid.  De gemeente Leuven is autonoom/ontvoogd voor wat betreft de leegstandsheffing op woningen, Vlaanderen komt [...]

By | 22 januari 2015|

Commissie Sport, Handel en Landbouw 21/01/2015: Mondelinge vragen over nieuwe Tofsport-Sponsorreglement

De commissie besprak het nieuwe Tofsport-sponsorreglement waarin subsidies aan sportclubs en individuele atleten zijn voorzien. Vragen van Sabine Bovend'aerde : Hoeveel vertegenwoordigers heeft elk van de 5 clubs die partner zijn in het Tofsportplatform? De atleet die in aanmerking kan komen voor een subsidie moet een Leuvenaar zijn of lid zin van een van de [...]

By | 22 januari 2015|

Ook Vlaanderen moet maatregelen nemen voor de Horeca

De invoering van de “witte kassa” in de horeca zorgt voor onrust in de sector. De vraag naar begeleidende maatregelen is groot. Rik Daems vroeg in het Vlaams Parlement aan minister Muyters dat ook de Vlaamse regering een eigen horeca-plan zou uitwerken. “Loonlasten en BTW zijn federale bevoegdheden. Maar ook Vlaanderen kan binnen haar bevoegdheden [...]

By | 15 januari 2015|
  • vaartkom

Gebrek aan participatie en visie kost Leuven bijna 3.5 miljoen euro aan subsidies

De stad Leuven heeft aan de Vlaamse overheid, in het kader van de stadsvernieuwingsprojecten, een subsidie aangevraagd van om en bij de 3,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Vaartkom. Een jury, bestaande uit onafhankelijke experten, heeft de Vlaamse overheid echter geadviseerd om de projectsubsidie niet toe te kennen.  Dit advies werd gevolgd door de [...]

By | 26 december 2014|
  • geld

Naar een Status Quo zonder broodnodige maatregelen

RIJKELIJK LAAT! Terwijl in de gemeenteraad de bespreking van de begroting en de meerjarenplanning  gisternacht werd afgerond, moet de OCMW-raad nog wachten  tot  volgende maand om alle informatie rond dit item te ontvangen. Normaal ging dit gebeuren op de OCMW-raad die gisteren  plaatsgreep maar laconiek werd ons medegedeeld dat het huiswerk nog niet klaar was en dat [...]

By | 20 december 2014|

Nieuws uit het OCMW

De ‘moeder van alle verkiezingen’ (25 mei) is weeral voorbij. De kiezer heeft de kaarten geschud.  Toch nog wat nieuws van voor de verkiezingen dat in het kader van de regeringsvorming  relevant blijft. Armoede terugdringen met uitgespaard geld: 195.000 euro extra voor het Leuvens OCMW. Het OCMW Leuven kreeg van Maggie De Block, staatssecretaris voor [...]

By | 26 mei 2014|

Ook AGSL en AGM te laat met meerjarenplanning en begroting

Verleden week meldde Luc Ponsaerts, OCMW-raadslid voor Open Vld/Leuven+ reeds dat het OCMW Leuven er niet in geslaagd is om de deadline voor de meerjarenplanning en de begroting te halen en de vereiste documenten dus niet tegen 15 januari 2014 digitaal kan bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Ondertussen is ook gebleken dat zowel [...]

By | 11 december 2013|

Verdwijnen papierslag betekent veldslag op leven of dood voor Leuvense jeugdverenigingen

“Na meer dan 20 jaar trouwe dienst ontvingen maar liefst 11 Leuvense jeugdverenigingen vorige week hun “ontslagbrief” van de stad, een kille mededeling; zonder overleg of verdere informatie.” Financiële aderlating “Vorige week ontvingen 11 Leuvense jeugdverenigingen een brief van de stad die aankondigde dat geen enkele jeugdvereniging nog papierophalingen mag organiseren, met ingang van 1 [...]

By | 1 december 2013|