Financien

//Financien

Tijd voor concrete maatregelen die wonen betaalbaar maken in Leuven

Vorige week werd op initiatief van Rik Daems het decreet goedgekeurd dat toelaat aan de steden en gemeenten om kortingen en vrijstellingen te geven op de eigen gemeentelijke OV - opcentiemen Onroerende Voorheffing ( zie bijlage ) “Binnen de autonomie van de gemeente geeft dit een belangrijk instrument om leegstand tegen te gaan en wonen [...]

By | 8 mei 2018|

toegestane afwijkingen bouwvoorschriften voor bouwpromotoren enkel nog in functie van betaalbaar wonen

Wie niet bebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet, moet  een heffing betalen op die door de overheid ge­creëerde meerwaarde, zogenaamde planbaten. Een gelijkaardige heffing op de meerwaarde die ontstaat door de versoepeling van bouwvoorschriften – binnen een bepaalde gebiedsaanduiding zoals wonen of bedrijvigheid – [...]

By | 24 april 2018|

geen rem op de uitgavendrift van deze coalitie

Gisteren werd door Belfius de vergelijkende studie voorgesteld die Leuven vergelijkt met de andere centrumsteden. Opmerkelijke cijfers vallen meteen op: Leuven is een rijke stad en int via personenbelastingen en onroerende voorheffing automatisch  16,5 miljoen € meer dan de andere centrumsteden Met haar eigen retributies en belastingen int Leuven nog eens 9,5 miljoen € meer dan [...]

By | 20 april 2018|

Leuven moet als eerste Stad “Stedelijke Social Impact Obligaties ( SIO ) “invoeren

Deze week werd in Commissie in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van sociale impact obligaties ( SIO ) eenparig goedgekeurd. SIO's zijn een vorm van Alternatieve Financiering voor het bereiken van sociale en maatschappelijke doelstellingen die vandaag niet of nauwelijks aangepakt kunnen worden. Onder meer bij gebrek aan financiering. Dit voorstel [...]

By | 23 februari 2018|

Overschot Leuvense begroting alles te maken met NIET uitvoeren eigen investeringen

De resultaten van de begroting 2016 werden grosso modo voorgesteld tijdens de vorige commissie financiën. Wat daar vooral bij opviel is dat voor het zoveelste jaar op rij de investeringsbudgetten in grote mate niet werden uitgevoerd. Het betreft letterlijk tientallen miljoenen euros aan werken die van jaar op jaar  worden ingeschreven maar gewoon niet worden uitgevoerd. Vooral [...]

By | 14 juli 2017|

Alternatieve begroting Open Vld: Minder belastingen, meer veiligheid en slimme investeringen

Vrijdag heeft Open Vld Leuven negatief gereageerd op de begrotingsvoorstellen van het stadsbestuur die de komende gemeenteraad worden besproken. Open Vld vindt dat de uitgaven exploderen, terwijl de investeringen niet eens worden uitgevoerd. En de belastingen blijven bij de allerhoogste van de centrumsteden. Open Vld heeft het gevoel dat het stadsbestuur ook voor hun begroting [...]

By | 22 mei 2017|

Minister Gatz steunt grondige herinrichting Kunstencentrum STUK

Rik Daems is bijzonder verheugd en dankt Minister Gatz dat hij middelen vrijmaakt voor de site van het Leuvens kunstencentrum STUK. “Het geeft alvast aan dat voor Open Vld Leuven het Leuvens algemeen belang voorgaat op oppositie voeren“, stelt Daems.  In het recente  verleden hebben we dit evenzeer aangetoond met de ondersteuning van de betoelaging [...]

By | 18 mei 2017|

Laat de Leuvenaar zelf beslissen over het budget voor zijn buurt!

De rekening van 2016 van Stad Leuven heeft eens te meer aangegeven dat het huidige bestuur niet in staat is om de investeringen die ze zelf voorziet ook uit te voeren. Zo werden er voor 76.5 miljoen euro investeringen voorzien, maar daarvan werd slechts 28.8 miljoen euro gebruikt. Dit betekent dat maar liefst 2/3  van het budget [...]

By | 23 april 2017|

100.000ste inwoner levert Leuven 6,7 miljoen euro op

Rik Daems kaartte probleem aan in februari en is blij dat er nu een oplossing is. Het Vlaams Parlement keurt vandaag een voorstel goed dat Leuven 6,7 miljoen euro extra middelen geeft uit het Gemeentefonds als de kaap van 100.000 inwoners wordt overschreden. Het was Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems die enkele maanden geleden de kat [...]

By | 23 november 2016|

Leuven en Brugge dreigen veel geld te verliezen uit Gemeentefonds

Minister belooft om probleem tijdig op te lossen Als Leuven de kaap van 100.000 inwoners overschrijdt, dreigt het samen met de stad Brugge een pak minder middelen te krijgen uit het Gemeentefonds. Dat berekenden Vlaamse Volksvertegenwoordigers Rik Daems en Mercedes Van Volcem. "Leuven zou 3,2 miljoen euro verliezen en Brugge zelfs 17 miljoen euro." Ze [...]

By | 3 februari 2016|