Cultuur

//Cultuur

Een buitenkans van formaat

Hoe werken stad en universiteit samen om de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven te vieren? In 2025 viert de KU Leuven haar zeshonderdste verjaardag. Daarmee behoort zij tot de oudste universiteiten van Europa. Zij is ook de oudste universiteit van de Lage Landen en wereldwijd de oudste van alle nog bestaande katholieke universiteiten. We [...]

By | 26 maart 2018|

Is het Pater Damiaanplein lepreus?

Dit plein  behoorde bij de lancering van het verkeerscirculatieplan tot de zogezegde Pleinenroute. Andere  ‘uitverkoren’ pleinen waren  het Hogeschoolplein (waar men blijkbaar wijselijk heeft besloten om een punt  te zetten achter het experiment), het Smoldersplein (dat een ontmoetingsplaats ging worden voor de jeugd, nooit geen jeugd gezien!) en het Herbert Hooverplein dat men uiteindelijk uit [...]

By | 2 maart 2018|

erfgoedverordening om waardevolle panden te redden

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij op heel ons grondgebied nauwelijks 250 beschermde monumenten hebben Mechelen heeft meer dan het dubbel. We hebben wel 40 beschermde stadsgezichten. We moeten toegeven dat er de laatste tijd, mede dank zij enthousiaste medewerkers, ambtenaren, [...]

By | 27 februari 2018|

Integratie CERA-vestiging als culturele hotspot

Begin vorige maand  werd bijna ‘stoemelings’ het nieuwe complex van  de Cera, vlak aan het  stadhuis, in gebruik genomen. Na de verhuis van de Leuvense stadsdiensten naar de stationsomgeving kwamen er in het hartje van onze stad drie gebouwen vrij. Het  18de-eeuwse  herenhuis van Eynatten in de Eikstraat en in  Leuvens bekendste eetstraatje de Volksbank, [...]

By | 30 januari 2018|

BonBonniere als toeristisch hoogtepunt

Uit een onderzoek dat Toerisme Vlaanderen organiseerde in de vijf Vlaamse kunststeden blijkt dat  de Leuvenaars zeer positief reageren op de  belangstelling die toeristen hebben voor onze stad. Niet alleen economische overwegingen spelen een rol. De Leuvenaar is doorgaans trots op zijn stad en deelt dit gevoel graag met zij die onze stad ontdekken. Deze [...]

By | 3 januari 2018|

Podiumkunstenzaal trekker benedenstad

De (her)ontwikkeling van de ‘benedenstad’ zou een item moeten zijn dat ver van de politiek staat. In die zin zijn wij, indien de behoefte aan bijkomende culturele infrastructuur zich stelt, steeds voorstander geweest van een podiumkunstenzaal op de Hertogensite. Cultuur kan hier een hefboom zijn om deze wijk de broodnodige nieuwe impulsen te geven. Omwille [...]

By | 17 december 2017|

Minister Gatz steunt grondige herinrichting Kunstencentrum STUK

Rik Daems is bijzonder verheugd en dankt Minister Gatz dat hij middelen vrijmaakt voor de site van het Leuvens kunstencentrum STUK. “Het geeft alvast aan dat voor Open Vld Leuven het Leuvens algemeen belang voorgaat op oppositie voeren“, stelt Daems.  In het recente  verleden hebben we dit evenzeer aangetoond met de ondersteuning van de betoelaging [...]

By | 18 mei 2017|

Kunst en water in de publieke ruimte

De laatste tijd is er heel wat commotie rond de voorlopige inrichting van een viertal pleinen (Damiaan, Hogeschool, Smolders, Herbert Hoover), naar aanleiding van de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Er worden terechte vragen gesteld over de kostprijs van deze tijdelijke ingrepen en welke culturele en (al of niet georkestreerde) participatieve meerwaarde zij creëren. Enige [...]

By | 25 oktober 2016|

Rampspoed in een beschermd monument op de Bondgenotenlaan, de Leuvense Champs Elysees.

Er is heel wat te doen geweest rond de bescherming van de Bondgenotenlaan als stadsgezicht en van zes monumenten (oorspronkelijk zeven) op deze laan: het huis Delsart (nummer 81), de architectenwoning Bosmans (116) en de herenwoningen Crabbeels (99), Donckers (104), Vander Elst (136) en Bauchau (140). Uiteindelijk is het beoogde sinds deze zomer beschermd. Onze verwondering was dan ook zeer groot [...]

By | 15 december 2015|

Het lot van de bogenrij op Toscaanse zuilen als relict van het Drieuxcollege

De Schrijnmakersstraat is een wat ondergewaardeerde verbinding tussen de Mechelsestraat en de Vaartstraat. Qua architectonisch erfgoed is er heel wat te beleven en ook op commercieel vlak profileert de straat zich steeds meer. Zeker sinds Dagelijkse Kost er wordt ingeblikt in het prachtige pand, De Dry Coppen. Maar het is ook de straat met de wat rare doodlopende poort, [...]

By | 14 december 2015|