Heverlee

//Heverlee

Tijd voor concrete maatregelen die wonen betaalbaar maken in Leuven

Vorige week werd op initiatief van Rik Daems het decreet goedgekeurd dat toelaat aan de steden en gemeenten om kortingen en vrijstellingen te geven op de eigen gemeentelijke OV - opcentiemen Onroerende Voorheffing ( zie bijlage ) “Binnen de autonomie van de gemeente geeft dit een belangrijk instrument om leegstand tegen te gaan en wonen [...]

By | 8 mei 2018|

toegestane afwijkingen bouwvoorschriften voor bouwpromotoren enkel nog in functie van betaalbaar wonen

Wie niet bebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet, moet  een heffing betalen op die door de overheid ge­creëerde meerwaarde, zogenaamde planbaten. Een gelijkaardige heffing op de meerwaarde die ontstaat door de versoepeling van bouwvoorschriften – binnen een bepaalde gebiedsaanduiding zoals wonen of bedrijvigheid – [...]

By | 24 april 2018|

geen rem op de uitgavendrift van deze coalitie

Gisteren werd door Belfius de vergelijkende studie voorgesteld die Leuven vergelijkt met de andere centrumsteden. Opmerkelijke cijfers vallen meteen op: Leuven is een rijke stad en int via personenbelastingen en onroerende voorheffing automatisch  16,5 miljoen € meer dan de andere centrumsteden Met haar eigen retributies en belastingen int Leuven nog eens 9,5 miljoen € meer dan [...]

By | 20 april 2018|

Open Vld vordert publiek debat over het Circulatieplan

Het Circulatieplan blijft controverse opwekken door verschillende interpretaties inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad. En steevast wordt een ernstig, open en publiek debat hierover door het College weggewuifd ( cfr de recente vraag van Raadslid Ponsaerts en vele andere om  nu eens eindelijk een fatsoenlijke evaluatie te maken ) Recent nog werd  door het Vestencomité indrukwekkende [...]

By | 18 april 2018|

Geen politiek gespin maar klaarheid

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en zich permanent de vraag moet stellen of het sop de kool wel waard is. [...]

By | 26 maart 2018|

geen publieke middelen voor promotie zittende meerderheid

Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger  te informeren over de activiteiten van het Stadsbestuur. En misbruiken in verkiezingstijd te voorkomen. “zonder daarom afbreuk te doen aan een aantal initiatieven zien we een markante versnelling in de aankondigings- en activiteitendrang van het [...]

By | 23 maart 2018|

erfgoedverordening om waardevolle panden te redden

43 % van de gebouwen van de Leuvense binnenstad is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, terwijl wij op heel ons grondgebied nauwelijks 250 beschermde monumenten hebben Mechelen heeft meer dan het dubbel. We hebben wel 40 beschermde stadsgezichten. We moeten toegeven dat er de laatste tijd, mede dank zij enthousiaste medewerkers, ambtenaren, [...]

By | 27 februari 2018|

Leuven digitaler, brengt de stad dichter bij de burger

We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden en we mogen soms als stad ook niet te trots zijn om te leren van anderen. Onlangs was ik in Kortrijk en het eerste wat  mij opviel, als je het station verlaat, is een publiciteitsbord  met de vermelding ‘Duizend vragen, één adres’ en met tevens een verwijzing [...]

By | 26 februari 2018|

Leuven moet als eerste Stad “Stedelijke Social Impact Obligaties ( SIO ) “invoeren

Deze week werd in Commissie in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van sociale impact obligaties ( SIO ) eenparig goedgekeurd. SIO's zijn een vorm van Alternatieve Financiering voor het bereiken van sociale en maatschappelijke doelstellingen die vandaag niet of nauwelijks aangepakt kunnen worden. Onder meer bij gebrek aan financiering. Dit voorstel [...]

By | 23 februari 2018|

Vrij parkeren als compensatie voor onbereikbare garage tijdens wegenwerken

Straat-, wegen- of andere infrastructuurwerken in een stedelijke omgeving hebben vaak voor gevolg dat inwoners voor een bepaalde tijd geen toegang hebben tot hun garage of garagebox.  De betrokken inwoner moet dan maar, tegen geldende tarieven, elders in de straat parkeren. Niettemin moet de betrokken inwoner wel gelijktijdig ook betalen voor zijn garage die hij [...]

By | 22 februari 2018|