Leuven

/Leuven

De dolende diplomaat. Wat met zijn standbeeld?

Er roert entwat in het Leuvens (stand)beeldenlandschap. Wandelen langs de Leuvense standbeelden is bladeren  in de rijke geschiedenis en het sociale leven van deze stad. De Ballon der Vriendschap heeft  tot spijt van het Verbond der Jaartallen het Herbert Hooverplein verlaten richting de  drukke stationsomgeving. Qua zichtbaarheid kan dit tellen. Volgens Dany Tulkens, die het [...]

By | 28 mei 2018|

Tijd voor concrete maatregelen die wonen betaalbaar maken in Leuven

Vorige week werd op initiatief van Rik Daems het decreet goedgekeurd dat toelaat aan de steden en gemeenten om kortingen en vrijstellingen te geven op de eigen gemeentelijke OV - opcentiemen Onroerende Voorheffing ( zie bijlage ) “Binnen de autonomie van de gemeente geeft dit een belangrijk instrument om leegstand tegen te gaan en wonen [...]

By | 8 mei 2018|

toegestane afwijkingen bouwvoorschriften voor bouwpromotoren enkel nog in functie van betaalbaar wonen

Wie niet bebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet, moet  een heffing betalen op die door de overheid ge­creëerde meerwaarde, zogenaamde planbaten. Een gelijkaardige heffing op de meerwaarde die ontstaat door de versoepeling van bouwvoorschriften – binnen een bepaalde gebiedsaanduiding zoals wonen of bedrijvigheid – [...]

By | 24 april 2018|

Een aantrekkelijke stad is een commerciele stad

Het is goed dat het gecoördineerd politiereglement, wat betreft de  horeca, is geactualiseerd. Dat dit gebeurde in samenspraak met het horeca-overleg, de vertegenwoordigers van de sector, kunnen wij alleen maar toejuichen. Vroeger, bijna twintig jaar terug,  vond je op ieder plein een poespas aan terrasattributen in alle mogelijke kleuren, formaten doorgaans gratis weggegeven door een [...]

By | 23 april 2018|

geen rem op de uitgavendrift van deze coalitie

Gisteren werd door Belfius de vergelijkende studie voorgesteld die Leuven vergelijkt met de andere centrumsteden. Opmerkelijke cijfers vallen meteen op: Leuven is een rijke stad en int via personenbelastingen en onroerende voorheffing automatisch  16,5 miljoen € meer dan de andere centrumsteden Met haar eigen retributies en belastingen int Leuven nog eens 9,5 miljoen € meer dan [...]

By | 20 april 2018|

Open Vld vordert publiek debat over het Circulatieplan

Het Circulatieplan blijft controverse opwekken door verschillende interpretaties inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad. En steevast wordt een ernstig, open en publiek debat hierover door het College weggewuifd ( cfr de recente vraag van Raadslid Ponsaerts en vele andere om  nu eens eindelijk een fatsoenlijke evaluatie te maken ) Recent nog werd  door het Vestencomité indrukwekkende [...]

By | 18 april 2018|

Geen politiek gespin maar klaarheid

De implementatie van een nieuw verkeerscirculatieplan is een belangrijke ingreep. Er zijn ontegensprekelijk voorstanders van dit plan, maar er blijven heel wat vragen en vormen van wrevel en ongenoegen. Wij willen tevens  benadrukken dat het stadsbestuur een grote verantwoordelijkheid draagt en zich permanent de vraag moet stellen of het sop de kool wel waard is. [...]

By | 26 maart 2018|

Een buitenkans van formaat

Hoe werken stad en universiteit samen om de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven te vieren? In 2025 viert de KU Leuven haar zeshonderdste verjaardag. Daarmee behoort zij tot de oudste universiteiten van Europa. Zij is ook de oudste universiteit van de Lage Landen en wereldwijd de oudste van alle nog bestaande katholieke universiteiten. We [...]

By | 26 maart 2018|

geen publieke middelen voor promotie zittende meerderheid

Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger  te informeren over de activiteiten van het Stadsbestuur. En misbruiken in verkiezingstijd te voorkomen. “zonder daarom afbreuk te doen aan een aantal initiatieven zien we een markante versnelling in de aankondigings- en activiteitendrang van het [...]

By | 23 maart 2018|

Tof project van de stad op de oude stelplaats van De Lijn

“Winston Churchill zei ooit , it's the duty of the opposition to oppose, maar als het goed is lijkt het me niet meer dan fair dat het vanuit de oppositie ook opgemerkt worden”stelt Rik Daems. Achter de betonnen muren van de oude stelplaats van De Lijn komen een atelier voor hout- en metaalbewerking, een indoor skatepark, een repetitieruimte [...]

By | 4 maart 2018|