Gemeenteraad

/Gemeenteraad

Sabine Bovend’aerde: Inspraak en transparantie bij toekenning lening OHL

Er werd de afgelopen tijd al veel gesproken over de renteloze lening van de stad Leuven aan OHL. Als supporter, burger en gemeenteraadslid voor Open Vld hoop ik dat Leuven kan blijven genieten van topsportvoetbal in de stad maar toch heb ik persoonlijk twee bedenkingen bij dit dossier. 1) waarom heeft de stad in de [...]

By | 1 maart 2016|

Rampspoed in een beschermd monument op de Bondgenotenlaan, de Leuvense Champs Elysees.

Er is heel wat te doen geweest rond de bescherming van de Bondgenotenlaan als stadsgezicht en van zes monumenten (oorspronkelijk zeven) op deze laan: het huis Delsart (nummer 81), de architectenwoning Bosmans (116) en de herenwoningen Crabbeels (99), Donckers (104), Vander Elst (136) en Bauchau (140). Uiteindelijk is het beoogde sinds deze zomer beschermd. Onze verwondering was dan ook zeer groot [...]

By | 15 december 2015|

Over peukenpalen en intelligente vuilnisbakken

Het  werk van de dienst stadsreiniging  verdient  respect. Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat het ijveren voor een reine stad steeds moeilijker wordt. Het aantal bewoners, studenten en bezoekers neemt toe! Vooral tijdens zomerse dagen lijkt ons de capaciteit van bijvoorbeeld  de openbare vuilnisbakjes onvoldoende. Dit heeft  zeker  iets te maken met  het aanbieden [...]

By | 8 november 2015|

Zorgbedrijf Leuven: “onwettelijk, miljoenen euros meerkost, maar van een beter sociaal beleid … geen spoor “

Stad en OCMW hebben in juni met de karwats een Zorgbedrijf willen oprichten dat van start moet gaan op 1 januari 2016. Vandaag blijkt dat er enorme problemen zijn met deze geforceerde operatie. Zelfs in die mate dat intern bezwaar werd aangetekend bij de hogere overheid tegen de beslissing tot oprichting van een zorgbedrijf. Deze beslissing [...]

By | 31 augustus 2015|

Stadsmonitor : Leuven trekt opnieuw geen lessen

Afgelopen dinsdag slaakte schepen Mohamed Ridouani een vreugdekreet via twitter :   In de #stadsmonitor scoort #Leuven voor meer dan 100 indicatoren (op 167) bij de 3 beste steden. #trotsopmijnstad— Mohamed Ridouani (@MohamedRidouani) 17 maart 2015 60% is inderdaad ‘geslaagd met voldoening’ maar de goed-nieuws-show die later op de dag door het stadsbestuur werd uitgestuurd [...]

By | 25 maart 2015|

Commissie Leefmilieu, Openbaar Groen, Begraafplaatsen en Stadsreiniging 10/02/2015: Tussenkomst omtrent de oprichting van een beheercommissie Begraafplaatsen

De beheercommissie Begraafplaatsen zal een lange termijn-plan ontwikkelen voor het beleid rond begraafplaatsen (ligging, waardevolle graven en tombes inventariseren, teorisme en erfgoed, toegankelijkheid, ...). Een van de plannen is het voorzien van QR-codes, zodat iedereen met een smartphone de historiek van een graf of tombe kan opzoeken Tussenkomst Sabine Bovend'aerde: Via QR-codes kan men met zijn [...]

By | 16 februari 2015|

Gemeenteraad 26/01/2015 Agendapunt: Screening verzekeringsdekking- en contracten stad en OCMW Leuven

Open Vld Leuven heeft in de Raad van Bestuur van de VZW Brabanthal vastgesteld dat het gebouw in sommige gevallen niet verzekerd is, waardoor de stad, en dus de Leuvense burger,  voor de volledige kosten zou moeten opdraaien. Daarom vraagt Open Vld om de nodige aanpassingen te doen en ondertussen ook alle verzekeringen van zowel [...]

By | 25 januari 2015|

Commissie Sport, Handel en Landbouw 21/05/2015: Vragen bij aanpassing bestaand reglement op leegstand winkelpanden

De commissie besprak het aangepaste reglement op de leegstand van winkelpanden. Hieruit werd duidelijk dat de winkelpanden onder de 5 are niet aanzien worden als bedrijfspanden maar als ‘woningen’ die geregeld worden via het grond- en pandendecreet van de Vlaamse overheid.  De gemeente Leuven is autonoom/ontvoogd voor wat betreft de leegstandsheffing op woningen, Vlaanderen komt [...]

By | 22 januari 2015|

Commissie Sport, Handel en Landbouw 21/01/2015: Mondelinge vragen over nieuwe Tofsport-Sponsorreglement

De commissie besprak het nieuwe Tofsport-sponsorreglement waarin subsidies aan sportclubs en individuele atleten zijn voorzien. Vragen van Sabine Bovend'aerde : Hoeveel vertegenwoordigers heeft elk van de 5 clubs die partner zijn in het Tofsportplatform? De atleet die in aanmerking kan komen voor een subsidie moet een Leuvenaar zijn of lid zin van een van de [...]

By | 22 januari 2015|

Gemeenteraad 26/01/2015 Agendapunt: Advies Privacycommissie gevraagd voor publiek toegankelijke thermografische kaart

Stad Leuven is van plan om de de thermografische kaart van Leuven binnenkort online te zetten. Open Vld heeft vragen bij over de privacy en vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om vooraf advies te vragen aan de privacycommissie. Zo kunnen eventuele problemen vermeden worden De gemeenteraad, Overwegende de mededeling op de commissie [...]

By | 22 januari 2015|