In een eerste reactie op de aankondiging van de belastingsverlaging door Leuven, laat Open Vld weten dat ze de voorstellen van het schepencollege “too little, too late” vindt.

“Natuurlijk is het positief dat de opcentiemen personenbelasting daalt van 7,5 naar 7,0. Maar als je weet dat uit de Belfius-cijfers blijkt dat Leuven met hetzelfde tarief 30% meer inkomsten int dan in de andere centrumsteden dan is dit echt wel te weinig en te laat. Eenzelfde inkomst zou immers een tarief van 5,25 rechtvaardigen of ver onder de 7,0 “, stelt fractieleider Rik Daems.

1% opcentiem geeft in leuven 56 euro/inwoner en in de andere centrumsteden 39 euro/inwoner, of 30% mee inkomsten. Concreet int Leuven met hetzelfde tarief dus maar liefst 11,5 miljoen euro meer personenbelastingen dan in de andere centrumsteden. Ook de onroerende voorheffing brengt gevoelig meer op.

Bovendien is het meest opvallende in de nieuwe begroting dat de Stad Leuven nog maar eens meer personeel aanwerft en een pak meer werkingskosten uitgeeft. Concreet stijgen deze uitgaven in een klap van 128 miljoen in 2015 naar maar liefst 145 miljoen in 2016. Dit is 17 miljoen euro erbij, of een stijging van 13,2% ! En dit terwijl in elke andere stad of gemeente er met minder personeel meer gedaan wordt.

We spreken hier op jaarbasis nu al over vele miljoenen euro’s die gewoon te veel uitgegeven worden zonder meerwaarde voor de leuvense burger. Die middelen kunnen efficiënter besteed worden aan betere en moderne infrastructuur en veiligheid. En dan spreken we nog niet eens over de maar liefst meer dan 25 miljoen euro subsidies die elk jaar worden uitgedeeld.

Klap op de vuurpijl zijn toch de eigen lof over 37 miljoen euro marge die bijkomende investeringen investeringen mogelijk maken. Uit de cijfers van de stad zelf blijkt dat de investeringen in 2015 op 60 miljoen werden begroot maar dat er slechts 21 miljoen werd gerealiseerd. Dus …. 39 miljoen euro investeringen werden gewoon niet uitgevoerd. Bovendien was voor 2016 op 75 miljoen gerekend wat dan weer verminderd wordt naar 60 miljoen euro, of 15 miljoen euro minder investeringen dan voorzien.

Puur zandgooierij in de ogen ” stelt Daems, ” de realiteit is niet dat er meer maar minder wordt geïnvesteerd dan oorspronkelijk voorzien. Men schuift voorziene investeringen gewoon van jaar op jaar door “.

Leuven blijft stilstaan in de vorige eeuw. In plaats van gebruik te maken van wijdverbreide moderne en goedkope bestuurstechnieken, die middelen vrijmaken voor dingen die echt belangrijk zijn voor de Leuvenaars. De echte prioriteit blijken niet meer investeringen of lage belastingen maar integendeel steeds opnieuw meer stadspersoneel “, stelt Open Vld Leuven.

Het kan anders. Daarom zal Open Vld Leuven een alternatieve begroting voorstellen nog voor de gemeenteraad van eind april.

“In ons alternatief zullen we aantonen dat met zuinig en efficiënt bestuur veel middelen kunnen vrijgemaakt worden. Dan kan er gekozen worden voor én een serieuze belastingverlaging én investeren in een moderne stad met goede infrastructuur met impulsen voor privaatrenovatie in stad- en deelgemeenten, uitbreiding van kinderopvang voor werkende mensen, een slimme stad met energiezuinige verlichting en met camera’s voor de veiligheid, een echt stimulerend beleid voor handel en horeca … en zoveel meer ” besluit Rik Daems.