Vrijdag heeft Open Vld Leuven negatief gereageerd op de begrotingsvoorstellen van het stadsbestuur die de komende gemeenteraad worden besproken.

Open Vld vindt dat de uitgaven exploderen, terwijl de investeringen niet eens worden uitgevoerd. En de belastingen blijven bij de allerhoogste van de centrumsteden. Open Vld heeft het gevoel dat het stadsbestuur ook voor hun begroting is blijven teruggrijpen naar recepten uit de vorige eeuw. Dit kan veel beter, vindt Open Vld Leuven.  Daarom stellen ze een alternatieve begroting voor.

Wat zou er moeten veranderen?

We moeten niet eens echt besparen, maar gewoon de uitgaven stRikt onder controle houden”, zegt Rik Daems. “Zo kan de stad door modern en zuinig bestuur met evenveel mensen vele miljoenen euros uitsparen. De stad doet het omgekeerde waardoor de uitgaven exploderen zonder enige meerwaarde voor de Leuvenaars.

Stad Leuven kreeg immers ook de mogelijkheid om de stads- en OCMW-diensten samen te voegen. Het huidige bestuur verkoos echter om dit niet te doen. Nochtans zou het samenvoegen van diensten 2,5 miljoen euro minder kosten. En dat zonder te raken aan de dienstverlening.

Sabine Bovend’aerde: “Het aantal personeelsleden kan op het huidige hetzelfde niveau blijven. Wat we wel voorstellen, is om personeelsleden die op pensioen gaan, te vervangen door extra politieagenten. Zo kan het politiekorps stijgen met 50 nieuwe agenten. En door te investeren in nieuwe technologieën zal het werk makkelijker worden voor de personeelsleden en de dienstverlening een stuk uitgebreider voor de Leuvenaar. En daardoor kunnen we  10 miljoen elders besteden.

Daarnaast heeft Stad Leuven een hele hoop subsidies uit Europa, Belgie of Vlaanderen misgelopen. Enerzijds omdat ze niet wisten dat ze subsidies konden krijgen, anderzijds door fouten in de dossiers. En daardoor heeft de stad de afgelopen jaren veel geld misgelopen.  Door een beter beleid en opvolging, kan de stad, volgens Open Vld,  minstens 1 tot wel 5 miljoen extra per jaar krijgen van de verschillende overheden. En dat is geld dat de Leuvenaars niet moeten betalen.

Wat levert dat de Leuvenaar op?

Die mindere uitgaven en verschuivingen in het budget zullen zeker niet leiden tot minder investeringen. Integendeel, een verviervoudiging is mogelijk.

Natuurlijk zal de stad met ons alternatief budget blijven investeren in het heraanleg van stoepen en wegen.”, zegt Luc Ponsaerts. “Maar ditmaal wordt al het gebudgetteerde geld ook effectief besteed. Het kan gewoon niet dat er wel geld wordt gebudgetteerd, maar dan niet wordt gebruikt.

Daarenboven voorziet Open Vld een bedrag van meer dan 11 miljoen euro per jaar voor het “burgerbudget”: een speciaal budget dat een wijk in overleg met de stad mag besteden aan zijn wijk. Zo kan er door de bewoners gekozen worden voor extra speeltuintoestellen, beter verlichting, aangepaste stoepen of een betere inkleding zoals extra zitbanken.

Om Leuven naar de 21ste eeuw te brengen, wil Open Vld ook investeren in een slimme digitale stad met vrije WIFI toegang voor iedereen. Een slimme stad maakt het voor de burger aangenamer om er te leven, engeeft de stad veel meer mogelijkheden om haar werking te verbeteren.

Open Vld stelt ook voor om de onroerende voorheffing kwijt te schelden bij renovatie en de onroerende voorheffing voor de lagere inkomens terug te geven. Zo heeft iedereen een (start)kapitaal en stimulans om hun huis te renoveren.

Rik Daems: “We hebben berekend dat deze alternatieve begroting ook kan zorgen voor een daling van de personenbelasting naar 5,5% zonder de stadsfinanciën in de problemen te brengen. 
Dit is voor een gezin met 2 kinderen een vermindering van belasting van meer dan 400€. Zo komt Leuven eindelijk op het niveau van andere centrumsteden als we het bedrag per bewoner bekijken. Want nu betaalt iedere Leuvenaar veel meer dan elders.

Een gezond  financieel beleid is de basis voor een goed beleid. Open Vld is er van overtuigd dat, door modern en zuinig te besturen de belastingen in Leuven fors omlaag kunnen en de investeringen kunnen groeien. En wonen wordt ook betaalbaar.

Daarom zal Open Vld dan ook een alternatief budget, aangepast aan het huidige tijdsgeest, voorstellen op de gemeenteraad.