Naar aanleiding van Leuven klimaatneutraal worden door allerhande politici en verenigingen ideeën verkondigt om de wagen volledig te weren uit het Leuvense stadscentrum. Zo werd recent gepleit voor het autovrij maken van de Bondgenotenlaan en is het laatste woord zeker nog niet gezegd over het al dan niet realiseren van Parking De Bruul, het aanleggen van een tramlijn en het uitbreiden van de blauwe zone. Sterker nog, men wil de parkeercapaciteit in het stadscentrum gevoelig verlagen.

Inzake mobiliteit lopen de meningen van de Leuvenaars vaak sterk uit elkaar. Sommigen zien Leuven in de eerste plaats als een fietsstad en willen dat er prioritair wordt ingezet op fietspaden, openbaar vervoer en het verder invoeren van zones 30. Anderen klagen erover dat de auto als het ware uit de binnenstad geduwd wordt, dat het parkeren veel te duur is en dat de stad met de wagen steeds moeilijker bereikbaar wordt. Voor Open Vld Leuven hoeven dit geen tegengestelde visies te zijn. We willen geen beleid exclusief gericht op: of de fietser, of de automobilist.

Zonder meer pleiten voor een autovrij stadscentrum is volgens de liberalen dan ook ondoordacht en getuigt van weinig visie op de toekomst van Leuven. Open Vld Leuven is bovendien van mening dat hiermee de realiteit ontkend wordt en dit in eerste instantie niet zo veel bijdraagt aan het klimaatneutraal verhaal. Indien Leuven niet alleen een leefbare gemeente wil zijn voor haar burgers maar zich ook wil positioneren als een winkel- en toeristenstad dan zijn extra (rand)parkings als deze op de Bruul noodzakelijk. Het verdwijnen van parkeerplaatsen door het sluiten van de parkings Center en Kinepolis, zoals voorgesteld door de gedelegeerd bestuurder van bureau voor urbanisme BUUR, zal mensen uit onze stad doen wegblijven en naar baanwinkels leiden, waar voldoende parking vlakbij is.

Er moet daarenboven ook grondig nagedacht worden over het openbaar vervoer in onze stad. De Bondgenotenlaan is momenteel een grote showroom voor meer dan 1600 bussen van de Lijn per dag. Een groot aantal bussen kan beter omgeleid worden langs de Ring. De bussen die echt in het centrum moeten zijn, zouden bovendien beter vervangen worden door elektrische shuttlebussen. Een reductie van het bussenaantal en bijhorende busfiles leidt tot een betere luchtkwaliteit, minder lawaai en een veiligere plaats voor fietsers. Dezelfde shuttlebussen kunnen ook ingezet worden tussen randparkings (zoals deze op de Philipssite en parking Tweewaters aan de Vaart) en het stadscentrum om op die manier te zorgen dat mensen niet nodeloos rondrijden om een parkeerplaatsje te vinden.

Sabine Bovend’aerde, gemeenteraadslid, en Steven Vermoere, vertegenwoordiger van Open Vld Leuven in de vzw Centrummanagement, roepen het stadsbestuur tot slot op om dringend werk te maken van een nieuw en globaal mobiliteits- en parkeerplan dat de mobiliteits- en parkeerproblematiek zowel in het stadscentrum als de deelgemeenten op lange termijn aanpakt. Hierbij is overleg met alle betrokken partijen (handel, horeca, burgers uit het centrum en de deelgemeenten, de Lijn, uitbaters van parkeergarages) noodzakelijk. “Een globaal mobiliteits- en parkeerbeleid gebaseerd op een lange termijnvisie zal zorgen voor zowel een hogere verkeersveiligheid als een vlottere bereikbaarheid.” besluiten beide liberalen.