Rik Daems kaartte probleem aan in februari en is blij dat er nu een oplossing is.

Het Vlaams Parlement keurt vandaag een voorstel goed dat Leuven 6,7 miljoen euro extra middelen geeft uit het Gemeentefonds als de kaap van 100.000 inwoners wordt overschreden. Het was Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems die enkele maanden geleden de kat de bel aan bond.

In het Vlaams Parlement van 2 februari wees ik de minister op het probleem dat Leuven 2,3 miljoen euro minder zou krijgen uit het Gemeentefonds mocht het boven 100.000 inwoners groeien. Ik drong daarom aan op een wijziging van het decreet, zodat Leuven niet het slachtoffer zou worden van haar bevolkingsgroei. Met het amendement dat vandaag wordt goedgekeurd, komt men tegemoet aan mijn vraag. Leuven zal nu 6,7 miljoen euro extra krijgen in plaats van 2,3 miljoen euro minder.

Het Gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse steden en gemeenten. De middelen worden onder de gemeenten verdeeld op grond van enkele maatstaven, die opgesomd staan in een decreet.

Leuven staat vandaag opgesomd in een lijst met 9 andere centrumsteden met minder dan 100.000 inwoners,” zegt Rik Daems. “Als de stad echter – zoals voorspeld – binnen enkele jaren meer dan 100.000 inwoners zal tellen, zou het doorschuiven naar een andere categorie en daardoor 2,3 miljoen euro minder krijgen. Bovendien zou dit ook ten koste gaan van Brugge, dat maar liefst 17 miljoen euro minder zou krijgen. Op 2 februari wees ik minister Homans op dat probleem en vroeg ik om een oplossing.
Decreet aangepast: 6,7 miljoen extra in plaats van 2,3 miljoen minder

De minister vond het op 2 februari “nog iets te vroeg” om in te grijpen. “Maar vandaag is er gelukkig wel een oplossing. Het Vlaams parlement keurde een amendement goed waardoor Leuven in een afzonderlijke categorie komt en 6,7 miljoen euro extra zal krijgen, zonder dat ten koste gaat van Brugge,” zegt Daems.

Voor Daems is het duidelijk dat Leuven een aanpassing naar boven verdiende als grote centrumstad. “Leuven is in het verleden niet altijd correct behandeld. Denken we maar alleen aan de meer dan 30.000 inwonende studenten die nooit werden meegerekend,” aldus Rik Daems.
Belastingen verlagen.

De 100.000ste inwoner zal Leuven dus 6,7 miljoen euro extra opbrengen. Daems: “Wat ons betreft mogen deze bijkomende middelen gebruikt worden om de lasten van de Leuvenaars te verlagen. Concreet kunnen we hierdoor het tarief van de aanvullende personenbelasting van 7,0% naar 5,5% brengen waardoor Leuven meteen de minst belaste centrumstad wordt.” Daems zal zijn voorstel ter sprake brengen op de gemeenteraad van aanstaande mandag.